XC60 (TH)

THE XC60

การผสมผสานที่ลงตัวเพื่อตอบสนองการขับขี่ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผจญภัยหรือแม้แต่การขับขี่ในเมือง

ผลการค้นหา
ผลการค้นหา
Volvo XC60 II BA820D284
9
ข้อมูลรถยนต์
 • 2018
 • รถยนต์ทดลองขับ
 • 7,000 กม.
 • น้ำมัน
 • 2,682 hp
 • 2000cc
 • 40
 • Maple Brown
 • CHARCOAL/LEAA/CHARCOAL
  เวิร์นส์ ออโตโมทีฟ - หัวหมาก
  99/3 ถ. รามคำแหง แขวงสวนหลวง
  กรุงเทพฯ, 10250
    + 66 2 319 9800
  THB 3,190,000

  ถ้าท่านยังไม่พบรุ่นที่ท่านต้องการ ท่านสามารถให้ระบบแจ้งเตือน โดยการส่งอีเมลให้ท่านทราบ เมือมีรถเพิ่มเข้ามา


  ระบบแจ้งเตือน
  Top