Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
Volvo BA820D284
 13 รูปภาพ
ปีโมเดล
2018
ประเภทรถ
รถบริษัท
ไมล์
13,500 กม.
ประเภทเชื้อเพลิง
น้ำมัน
กำลังเครื่องยนต์
2,682 hp
ขนาดเครื่องยนต์
2000cc
จำนวนเดือนที่รับประกัน
52
สี
Onyx Black
สีภายใน
CHARCOAL/LEAA/AMBER

ติดต่อผู้จัดจำหน่าย / ที่ทำการของผู้จัดจำหน่าย
ช่องที่ต้องกรอกข้อมูล
250
บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ปรากฏในประกาศการจัดเก็บข้อมูล.
ติดต่อทางโทรศัพย์:
ติดต่อทางอีเมล:
ติดต่อ SMS:
Top