search result

10 search results

Filter by Trim:

 • Volvo V40 T4

  Volvo Selekt
  1,649,000 THB
  Volvo V40 T4
 • 2017
 • 5.545 km
 • Petrol
 • Black
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, กรุงเทพฯ 10250
  Call us: + 66 2 319 9800

  • Full Details
 • Volvo V40 414200284

   
  1,649,000 THB
  Volvo V40 414200284
 • 2017
 • 5.242 km
 • Petrol
 • White
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 29 months
 • บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, กรุงเทพฯ 10150
  Call us: + 66 2 319 9800

  • Full Details
 • Volvo V40 414200284

   
  1,649,000 THB
  Volvo V40 414200284
 • 2017
 • 7.361 km
 • Petrol
 • Black
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 34 months
 • บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, กรุงเทพฯ 10150
  Call us: + 66 2 319 9800

  • Full Details
 • Volvo V40 CC A8320D284

  Volvo Selekt
  1,799,000 THB
  Volvo V40 CC A8320D284
 • 2016
 • 13.800 km
 • Diesel
 • White
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, กรุงเทพฯ 10150
  Call us: + 66 2 319 9800

  • Full Details
 • Volvo S60 AG320D284

   
  1,799,000 THB
  Volvo S60 AG320D284
 • 2016
 • 9.485 km
 • Petrol
 • Blue
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, กรุงเทพฯ 10150
  Call us: + 66 2 319 9800

  • Full Details
 • Volvo S60 AG320D284

   
  1,949,000 THB
  Volvo S60 AG320D284
 • 2016
 • 10.542 km
 • Petrol
 • Silver
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, กรุงเทพฯ 10150
  Call us: + 66 2 319 9800

  • Full Details
 • Volvo V40 CC A8320D284

   
  1,999,000 THB
  Volvo V40 CC A8320D284
 • 2016
 • 955 km
 • Diesel
 • White
 • 204 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • บริษัท สแกนดิเนเวียน ออโต้ จำกัด, กรุงเทพฯ 10220
  Call us: +66 2970 7117

  • Full Details
 • Volvo S60 A8320D284

  Volvo Selekt
  2,000,000 THB
  Volvo S60 A8320D284
 • 2016
 • 8.291 km
 • Diesel
 • Black
 • 194 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • บริษัท เชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์ส จำกัด, เชียงใหม่ 50300
  Call us: +66 53 221 036

  • Full Details
 • Volvo XC90 XC90 7-SEAT EXEC. LITE

  Volvo Selekt
  2,000,000 THB
  Volvo XC90 XC90 7-SEAT EXEC. LITE
 • 2014
 • 21.436 km
 • Diesel
 • Black
 • 200 HP
 • 2.400 cc
 • 12 months
 • บริษัท เชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์ส จำกัด, เชียงใหม่ 50300
  Call us: +66 53 221 036

  • Full Details
 • Volvo V60 A8320D284

  Volvo Selekt
  2,279,000 THB
  Volvo V60 A8320D284
 • 2016
 • 8.029 km
 • Diesel
 • Grey
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, กรุงเทพฯ 10150
  Call us: + 66 2 319 9800

  • Full Details

10 search results

Filter by Trim:

 • Volvo V40 T4

  Volvo V40 T4

 • 2017
 • 5.545 km
 • Petrol
 • Black
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • VOLVO SELEKT
 • 08.08.2017
  บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, 10250 กรุงเทพฯ

  1,649,000 THB

  • Full Details
 • Volvo V40 414200284

  Volvo V40 414200284

 • 2017
 • 5.242 km
 • Petrol
 • White
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 29 months
 • -
 • 30.08.2017
  บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, 10150 กรุงเทพฯ

  1,649,000 THB

  • Full Details
 • Volvo V40 414200284

  Volvo V40 414200284

 • 2017
 • 7.361 km
 • Petrol
 • Black
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 34 months
 • -
 • 30.08.2017
  บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, 10150 กรุงเทพฯ

  1,649,000 THB

  • Full Details
 • Volvo V40 CC A8320D284

  Volvo V40 CC A8320D284

 • 2016
 • 13.800 km
 • Diesel
 • White
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • VOLVO SELEKT
 • 22.08.2017
  บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, 10150 กรุงเทพฯ

  1,799,000 THB

  • Full Details
 • Volvo S60 AG320D284

  Volvo S60 AG320D284

 • 2016
 • 9.485 km
 • Petrol
 • Blue
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • -
 • 23.08.2017
  บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, 10150 กรุงเทพฯ

  1,799,000 THB

  • Full Details
 • Volvo S60 AG320D284

  Volvo S60 AG320D284

 • 2016
 • 10.542 km
 • Petrol
 • Silver
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • -
 • 22.08.2017
  บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, 10150 กรุงเทพฯ

  1,949,000 THB

  • Full Details
 • Volvo V40 CC A8320D284

  Volvo V40 CC A8320D284

 • 2016
 • 955 km
 • Diesel
 • White
 • 204 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • -
 • 20.10.2017
  บริษัท สแกนดิเนเวียน ออโต้ จำกัด, 10220 กรุงเทพฯ

  1,999,000 THB

  • Full Details
 • Volvo S60 A8320D284

  Volvo S60 A8320D284

 • 2016
 • 8.291 km
 • Diesel
 • Black
 • 194 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • VOLVO SELEKT
 • 28.04.2017
  บริษัท เชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์ส จำกัด, 50300 เชียงใหม่

  2,000,000 THB

  • Full Details
 • Volvo XC90 XC90 7-SEAT EXEC. LITE

  Volvo XC90 XC90 7-SEAT...

 • 2014
 • 21.436 km
 • Diesel
 • Black
 • 200 HP
 • 2.400 cc
 • 12 months
 • VOLVO SELEKT
 • 26.12.2014
  บริษัท เชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์ส จำกัด, 50300 เชียงใหม่

  2,000,000 THB

  • Full Details
 • Volvo V60 A8320D284

  Volvo V60 A8320D284

 • 2016
 • 8.029 km
 • Diesel
 • Grey
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • VOLVO SELEKT
 • 22.08.2017
  บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, 10150 กรุงเทพฯ

  2,279,000 THB

  • Full Details