search result

3 search results

Filter by Trim:

 • Volvo V90 D4 Inscription D4

  Volvo Selekt
  3,250,000 THB
  Volvo V90 D4 Inscription D4
 • -
 • 2.100 km
 • Diesel
 • Black
 • 190 HP
 • 1.969 cc
 • 48 months
 • บริษัท จีที ออโต้ จำกัด, 10310
  Call us: +66 2 716 5885

  • Full Details
 • Volvo XC90 II 2019

   
  3,790,000 THB
  Volvo XC90 II 2019
 • 2019
 • 9.000 km
 • Petrol
 • Blue
 • 415 HP
 • 2.000 cc
 • 42 months
 • บริษัท จีที ออโต้ จำกัด, 10310
  Call us: +66 2 716 5885

  • Full Details
 • Volvo XC90 II BA920D284

  Volvo Selekt
  4,290,000 THB
  Volvo XC90 II BA920D284
 • 2018
 • 9.000 km
 • Hybrid
 • Black
 • 409 HP
 • 2.000 cc
 • 48 months
 • บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, กรุงเทพฯ 10250
  Call us: + 66 2 319 9800

  • Full Details

3 search results

Filter by Trim:

 • Volvo V90 D4 Inscription D4

  Volvo V90 D4 Inscription D4

 • -
 • 2.100 km
 • Diesel
 • Black
 • 190 HP
 • 1.969 cc
 • 48 months
 • VOLVO SELEKT
 • 29.06.2018
  บริษัท จีที ออโต้ จำกัด, 10310

  3,250,000 THB

  • Full Details
 • Volvo XC90 II 2019

  Volvo XC90 II 2019

 • 2019
 • 9.000 km
 • Petrol
 • Blue
 • 415 HP
 • 2.000 cc
 • 42 months
 • -
 • 29.09.2018
  บริษัท จีที ออโต้ จำกัด, 10310

  3,790,000 THB

  • Full Details
 • Volvo XC90 II BA920D284

  Volvo XC90 II BA920D284

 • 2018
 • 9.000 km
 • Hybrid
 • Black
 • 409 HP
 • 2.000 cc
 • 48 months
 • VOLVO SELEKT
 • 24.05.2018
  บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, 10250 กรุงเทพฯ

  4,290,000 THB

  • Full Details