search result

2 search results

Filter by Trim:

 • Volvo V40 T4

  Volvo Selekt
  1,649,000 THB
  Volvo V40 T4
 • 2017
 • 5.545 km
 • Petrol
 • Black
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, กรุงเทพฯ 10250
  Call us: + 66 2 319 9800

  • Full Details
 • Volvo V60 A8320D284

  Volvo Selekt
  2,279,000 THB
  Volvo V60 A8320D284
 • 2016
 • 8.029 km
 • Diesel
 • Grey
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, กรุงเทพฯ 10150
  Call us: + 66 2 319 9800

  • Full Details

2 search results

Filter by Trim:

 • Volvo V40 T4

  Volvo V40 T4

 • 2017
 • 5.545 km
 • Petrol
 • Black
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • VOLVO SELEKT
 • 08.08.2017
  บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, 10250 กรุงเทพฯ

  1,649,000 THB

  • Full Details
 • Volvo V60 A8320D284

  Volvo V60 A8320D284

 • 2016
 • 8.029 km
 • Diesel
 • Grey
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • VOLVO SELEKT
 • 22.08.2017
  บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, 10150 กรุงเทพฯ

  2,279,000 THB

  • Full Details