search result

3 search results

Filter by Trim:

 • Volvo V40 T4

  Volvo Selekt
  1,649,000 THB
  Volvo V40 T4
 • 2017
 • 5.545 km
 • Petrol
 • Black
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, กรุงเทพฯ 10250
  Call us: + 66 2 319 9800

  • Full Details
 • Volvo V40 414200284

   
  1,649,000 THB
  Volvo V40 414200284
 • 2017
 • 5.242 km
 • Petrol
 • White
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 29 months
 • บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, กรุงเทพฯ 10150
  Call us: + 66 2 319 9800

  • Full Details
 • Volvo V40 414200284

   
  1,649,000 THB
  Volvo V40 414200284
 • 2017
 • 7.361 km
 • Petrol
 • Black
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 34 months
 • บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, กรุงเทพฯ 10150
  Call us: + 66 2 319 9800

  • Full Details

3 search results

Filter by Trim:

 • Volvo V40 T4

  Volvo V40 T4

 • 2017
 • 5.545 km
 • Petrol
 • Black
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 28 months
 • VOLVO SELEKT
 • 08.08.2017
  บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, 10250 กรุงเทพฯ

  1,649,000 THB

  • Full Details
 • Volvo V40 414200284

  Volvo V40 414200284

 • 2017
 • 5.242 km
 • Petrol
 • White
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 29 months
 • -
 • 30.08.2017
  บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, 10150 กรุงเทพฯ

  1,649,000 THB

  • Full Details
 • Volvo V40 414200284

  Volvo V40 414200284

 • 2017
 • 7.361 km
 • Petrol
 • Black
 • 190 HP
 • 2.000 cc
 • 34 months
 • -
 • 30.08.2017
  บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, 10150 กรุงเทพฯ

  1,649,000 THB

  • Full Details