search result

1 search results

Filter by Trim:

 • Volvo V40 V40T4

  Volvo Selekt
  1,790,000 THB
  Volvo V40 V40T4
 • 2017
 • 150 km
 • Petrol
 • Blue
 • 192 HP
 • 2.000 cc
 • 40 months
 • บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, กรุงเทพฯ 10250
  Call us: + 66 2 319 9800

  • Full Details

1 search results

Filter by Trim:

 • Volvo V40 V40T4

  Volvo V40 V40T4

 • 2017
 • 150 km
 • Petrol
 • Blue
 • 192 HP
 • 2.000 cc
 • 40 months
 • VOLVO SELEKT
 • 20.12.2017
  บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด, 10250 กรุงเทพฯ

  1,790,000 THB

  • Full Details